Onlinemøde om klimaforandringer på småøerne

I oplægget præsenterede Ph.d. og lektor ved Københavns Professionshøjskole Nina Baron resultater fra et treårige forskningsprojekt “The Climate Change Resilience in Small Communities in the Nordic Countries project (CliCNord)”.

Forskningsprojektet har undersøgt, hvordan modstandsdygtigheden i små samfund kan øges, så de bedre kan modstå konsekvenserne af klimaforandringerne.

Nina Baron har fokus på, hvilke udfordringer, dilemmaer og muligheder der er for at sikre de danske småøer bedre mod oversvømmelser.

Nina Baron giver en række forslag til, hvordan øboer, kommuner og beredskaber sammen kan arbejde videre med oversvømmelsesudfordringen på de enkelte øer.

Climate Change Resilience in Small Communities in the Nordic Countries

Læs mere om forskningsprojektet på projektets hjemmeside www.clicnord.org