Ny LAG for småøerne er etableret

Lørdag den 27. august var der stiftende generalforsamling for ny LAG for småøerne gældende for årene 2022 til 2027.

27 personer deltog og 13 småøer var repræsenteret.

Det blev et kort møde, hvor der var enighed om samtlige punkter på dagsordenen. De fremmødte valgte formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og godkendte vedtægterne for den nye forening.

Navnet på den nye forening blev “LAG Småøerne”.

Medlemmer

Beboere på de 27 småøer og repræsentanter for virksomheder med virke på en af de 27 småøer kan blive medlemmer af den nye LAG.
Indmeldelse og medlemskab er gratis.

Meld dig ind i foreningen her (åbner i nyt vindue)

Bestyrelsen for LAG småøerne

Formand

Flemming Christensen fra Avernakø

Bestyrelsesmedlemmer

Jan Bendix, Venø
Birgitte Dahl Jeppesen, Anholt
Anne Ejersbo Kilander, Avernakø
Lisbeth Kristensen Lei, Aarø
Anne-Marie Mortensen, Fur
Lilian Petersen, Orø

Derudover er følgende medlemmer af bestyrelsen:
Repræsentant fra Regionerne: Martin Schmidt Konradsen, Region Syd
Repræsentant fra kommunerne: Anne Marie Slaikjær, Esbjerg Kommune

Suppleanter

Marie Raunkjær, Fejø
Lasse Højgaard, Fur

Workshop om bosætning

Lørdag den 8. oktober 10-16 på Odense Congress Center

Bestyrelsens første opgave er at udforme den nye LAG/FLAG-strategi for perioden 2023-2027.

Derfor inviterer bestyrelsen i efteråret til 4 workshops med forskellige temaer.
Det første handler om bosætning og bliver et fysisk møde – de tre andre bliver online med andre temaer som for eksempel erhvervsudvikling og bæredygtighed.

Læs mere om programmet for workshoppen på LAG småøernes hjemmeside her

Tilmelding senest den 4. oktober til: sekretariatet@danske-smaaoer.dk