Ny ansøgningsrunde i Landdistriktspuljen

Indenrigs- og boligministeriet har åbnet for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen for 2022.

Midlerne kan gives til projekter, der fremmer beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og -muligheder.

Midlerne er inddelt i tre puljer:

11,5 mio. kr. uddeles til projekter i områder med landvindmøller og solcelleparker

Det kan f.eks. være:
• Fællesarrangementer og identitetsskabende aktiviteter, som har til formål at samle lokalområdet eller skabe synlighed om stedets særlige kvaliteter.
• Afskærmende beplantning, støjvolde- og støjreducerende hegn.
• Strategiske planer for udvikling af lokalsamfund, herunder planer for vedvarende energi.

5,8 mio. kr. uddeles til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker i landdistrikterne

2,5 mio. kr. uddeles til projekter på de danske småøer
Ansøgere fra småøerne kan også søge de to øvrige puljer, hvis projektet ligger indenfor puljernes tema.

Se hvilke projekter på småøerne, der tidligere har fået støtte (pdf)

Ansøgninger til Landdistriktspuljens anden runde 2022 skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden onsdag den 7. september 2022 kl. 12.00.