Meromkostninger ved landbrug på små, ikke brofaste øer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse, november – december 2020

I forbindelse med at ø-støtten er under omlægning, har Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt landbrugere på de 27 danske småøer.

Formålet er at undersøge omkostningerne ved at drive landbrug på en småø og etablere et økonomisk estimat på de konkrete ekstraomkostninger, der er ved at drive landbrug på en småø i forhold til at drive landbrug på fastlandet.

Vi har modtaget 38 svar fra landmænd på 20 af småøerne.

Se resultatet af undersøgelsen her: Meromkostninger ved landbrug på småøer, nov.2020

Resultat af spørgeskemaundersøgelse, juni- juli 2020

Allerede i juni og juli 2020 foretog vi en rundspørge til småøernes landmænd og jordejere vedr. ø-støtten, hvor vi spurgte til, om der var meromkostninger ved at drive landbrug på en ikke brofast småø, og i så fald hvilke typer.

Undersøgelsen fra juni havde 100 respondenter, og resultatet af undersøgelsen kan ses her: Undersøgelse vedr. ø-støtte, juni-juli 2020