Åben høring om landbrug på småøerne

Udvalget for Småøer inviterer i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer til åben høring om landbrug på småøerne.

Høringen finder sted onsdag den 26. april 2023
kl. 11.00-14.00 i lokale 1-133 på Christiansborg.

Høringen sætter fokus på landbruget på de helt små øer. Udvalget ønsker at afdække, hvilke udfordringer småø-landmændene står med og hvilke løsninger man kan bidrage med politisk.

Følg med online
Høringen vil blive vist live på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under “TV fra Folketinget”.
Link til live-udsendelse

Tilmelding
Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig.

Program

11.00-11.05
Velkomst ved Kasper Roug (S), formand for Udvalget for Småøer.

Tema 1 Landbrugsdrift på småøerne i dag
11.05-11.25 Louise Schack Elholm (V), minister for landdistrikter.

11.25-11.30 Kirsten Sydendal, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer.

11.30 -11.45 Mette Meldgaard, forfatter til rapporten ”Landbrug på småøerne – Nu og i fremtiden”, pointer og anbefalinger fra rapporten.

11.45-11.55 Spørgsmål.

Tema 2 Udfordringer for ø-landbruget og mulige løsninger
11.55-12.05 Case fra Barsø ved Søren Svennesen, gårdejer, om ø-støtte og fjernbrak.

12.05-12.15 Case fra Orø ved Anna Agger om Orø Microjord.

12.15-12.25 Per Ahle, Landbrugsstyrelsen. Gældende regler for ø-støtte til landbrugsjord på småøer.

12.25-12.40 Spørgsmål.

12.40-12.55 Pause (15 min.).

Tema 3 Tilpasning af love og regler for bedre udviklingsmuligheder på småøerne
12.55-13.10 Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef, Økologisk Landsforening, om tilpasning af regler og love, så de ikke hæmmer udviklingen af små bedrifter og produktionsenheder og deres fortsatte omstilling til mere bæredygtige produktionsmetoder.

13.10-13.20 Case fra Avernakø ved Flemming og Anne Christensen, gårdejer med butik og salg af egne produkter.

13.20-13.30 Bo Mammen Kruse, biolog i Naturstyrelsen om jordfordeling og mulighed for bevarelse af landbrugsdrift i forening med bevarelse af den sårbare natur
på småøer. Eksempel fra Årø.

13.30-13.55 Spørgsmål og åben debat.

13.55 -14.00 Afslutning ved Kasper Roug (S), formand for Udvalget for Småøer.

Udvalget for Småøer

Læs om Udvalget for Småøer og se medlemmer og aktivitetskalender for udvalget på Folketingets hjemmeside.
Link til Udvalget for Småøer