PRESSEMEDDELELSE – 8.april 2021

Forslag om motorvej vil ødelægge dansk småø

Regeringens forslag om at føre den 3. Limfjordforbindelse over øen Egholm vil ikke blot ødelægge et stykke unik dansk natur, men vil reelt sløjfe en ø fra Danmarkskortet.

Egholm, der ligger 5 minutters sejlads fra Aalborg, er en af Sammenslutningen af Danske Småøers 27 medlemsøer. Egholmerne er nu i fare for at miste deres ø og deres ø-identitet.

I Sammenslutningen af Danske Småøer er man forundret over, at Regeringen har valgt netop Egholmløsningen.

– I en tid, hvor vi som mennesker – måske mere en nogen sinde før – har brug for stilhed og nærhed til naturen og leder efter det i vores umiddelbare nærhed, er det uforståeligt, at Regeringen vælger lige netop den løsning, siger formand for Sammenslutningen af Danske Småøer Dorthe Winther. ’På Egholm kan ålborgenserne på ganske kort tid sejle til en forholdsvis uforstyrret ø med bynær stilhed og ro. Hvis ’Egholm-linjen’ bliver en realitet, vil dette åndehul forsvinde.

Ove Axelsen, formand for Egholm Samråd og næstformand i Sammenslutningen af Danske Småøer peger på området, der er udlagt til den 3. Limfjordsforbindelse på Egholm

Beboere, turister og dyreliv fordrives

Egholm besøges årligt af 100.000 turister – ikke bare i sommerperioden, men året rundt. Gæsterne bidrager ikke alene til Egholms økonomi, men også til økonomien i Aalborg by og resten af kommunen.

– Vi ved, at når turister besøger de danske småøer, søger de fred og ro, unikke naturoplevelser, øernes særlige kulturhistorie, sejlturen, færgeturen, samt den helt specielle oplevelse det er at være omgivet af hav til alle sider og opleve en ubrudt horisont. Derfor er der slet ingen tvivl om, at etablering af ’Egholm-linjen’ vil påvirke turismen negativt. Mange af de parametre, der står højt på turisternes ’ønskeseddel’ ift. besøg på småøer, vil være ødelagt eller helt væk, fortsætter Dorthe Winther.

På Egholm står man selvfølge uforstående overfor, at Regeringen vælger at ødelægge Danmarks største økologiske ø med en motorvej.

– Egholm har i disse år tilflytning af børnefamilier, der søger fred og ro og nærhed til naturen. Egholm er beskyttet af internationale konventioner og er habitatområde for en række udryddelsestruede dyre- og plantearter. Etablering af en motorvej hen over Egholm vil blive dødsstødet for øen som attraktivt bosted for mennesker. Naturen vil blive fortrængt og det ansvar Danmark har for de truede arter er tilsidesat med den her beslutning, siger Ove Axelsen, der bor på Egholm og samtidig er næstformand i Sammenslutningen af Danske Småøer. For os at se går Egholmlinjen direkte imod Folketingets ønske om mere biodiversitet, og vi forstår ikke, hvordan en ’grøn’ regering kan vælge lige netop Egholm-løsningen.

Find en bedre løsning!

Sammenslutningen af Danske Småøer appellerer til Folketingets øvrige partier om at friholde Egholm, når der skal laves en ny forbindelse over Limfjorden.

Det danske samfund er ikke tjent med, at vi ødelægger et dansk stykke kultur og natur, som Staten på en lang række andre områder gør alt for at bevare, siger Dorthe Winther. Vi har ikke den tekniske viden om alternative løsninger, men vi hører i pressen fra eksperter, at netop Egholm-linjen ikke er den samfundsmæssige bedste løsning. Den er skadelig, og allerede efter 4 år vil den være utidssvarende igen ift. at løse de trafikale udfordringer. Vi opfordrer kraftigt til, at man finder andre, og mere skånsomme løsninger.

Fakta

Egholm ligger i Limfjorden tæt ved Aalborg. Der er 5 min. sejlads med færge til øen.

Egholm har 43 fastboende indbyggere, men besøges årligt af ca. 100.000 turister.

Egholm er habitatområde for de truede dyrearter lysbuget knortegås og strandtudse padde.

Linjeføringen af den 3. Limfjordsforbindelse vil dele øen i to og i øvrigt have en totalt ødelæggende påvirkning af hele Egholms kultur, natur og landskab.

Kontakt

For yderligere information eller interview kontakt:

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

Tlf. 61 70 52 49  /  email:  dw@danske-smaaoer.dk

Ove Axelsen, formand for Egholm Samråd og næstformand i Sammenslutningen af Danske Småøer

Tlf. 40 25 99 69  /  email: oa@danske-smaaoer.dk

Lysbuede knortegæs fouragerer på Egholms strandenge