Evaluering af gratis/nedsat færge til øerne

Spørgeundersøgelse målrettet gæster, ø-repræsentanter og virksomhedsejere i forbindelse med sommerpakken 2020

Sommerpakken 2020 tildelte de danske indenrigsfærger gratis færgesejlads til gående passagerer samt cykler i juli måned, og desuden tilskud til nedsættelser af billettaksterne i august og september måned 2020.

Sammenslutningen af Danske Småøer har iværksat tre parallelle undersøgelser om ordningerne under sommerpakken. Undersøgelserne henvendte sig til hhv. gæster, ø-repræsentanter og virksomhedsejere.

Gæsteundersøgelsen er lavet i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og henvendte sig til gæster på de 39 øer, der er med i ø-passet.

De to andre undersøgelser er alene udarbejdet af Sammenslutningen af Danske Småøer og henvendte sig til henholdsvis virksomheder og ørepræsentanter på de 27 øer i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Find rapporten her: Evaluering af gratis/nedsat færge 2020

Find bilagsdelen her: Bilag til rapport Evaluering af gratis/nedsat færge 2020

Find en opsummering af rapporten her: Opsummering af rapport Evaluering af gratis/nedsat færge 2020