Etablering af ny LAG for småøerne

Processen for etablering af ny LAG er i gang.

Der skal etableres en ny LAG (lokal aktionsgruppe) for Småøerne for den næste periode frem til 2027.

Ø-sammenslutningen og den nuværende LAG Småøerne samarbejder om etableringen af en ny LAG for småøerne.

Etablering af ny LAG for småøerne 2023-2027

Ø-sammenslutningen og LAG Småøerne samarbejder om etableringen af en ny LAG for småøerne.

Fra efteråret 2022 skal en ny LAG-forening stå for LAG-arbejdet på småøerne. Det er et krav fra EU og Bolig- og Planstyrelsen, at den nuværende LAG ikke kan fortsætte i den nye periode men skal lukke, og en ny LAG-forening skal etableres.

Den 26. april 2022 blev der afholdt informationsmøde, hvor det blev besluttet at stifte en ny forening, udvikle en ny strategi og igangsætte den nye LAG-indsats m.m.

Den nye LAG skal træde i kraft per 1. januar 2023.

Dette arbejde i de kommende måneder er afgørende for, hvilke aktiviteter, udviklingstiltag og projekter den nye LAG kan arbejde med og støtte på småøerne.

Vi ved allerede nu, at den kommende LAG for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet.

Der er endnu ikke truffet beslutning om Hav- Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for 2024-2027, og vi kender derfor ikke den økonomiske ramme for en FLAG-indsats på småøerne.

Næste skridt i processen er at sende en ansøgning (”interessetilkendegivelse”) til Bolig- og Planstyrelsen (BPST) for at få godkendt planerne om en ny LAG for småøerne.

Dernæst skal der holdes stiftende generalforsamling for den nye LAG-forening. Det sker den 27. august 2022.

Arbejdet med en ny LAG-strategi med målsætninger, indsatsområder og kommende projekter skal i gang allerede i september 2022. Der er midler fra BPST til at få lavet analyser, holde workshops og få skrevet strategien, som skal afleveres til styrelsen i november 2022.

Planen er at den nye LAG kan have den første ansøgningsrunde i foråret 2023.

Følg med her på siden og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så er du altid opdateret på etableringen af den nye LAG for småøerne.

LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer

 

Hvad er en LAG?

LAG står for ”lokal aktionsgruppe”

FLAG står for ”lokal fiskeri aktionsgruppe”

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede borgerdrevne foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Se mere på www.livogland.dk

Link til referat af informationsmødet den 26. april:

Læs referatet her: Referat af informationsmøde 24.6.2022

Læs mere

Læs mere om den nye programperiode for LAG og FLAG her: programperiode 2021-2027

Stiftende generalforsamling

Den nye LAG forening for småøerne har stiftende generalforsamling den 27 august i Odense.

Mere informations følger.