Alt om Kommunekonferencen 2023

Den 23. oktober 2023 afholdt Sammenslutningen af Danske Småøer Småøernes Kommunekonference i Odense.

Landdistriktsminister Louise Schack Elholm indledte konferencen, som i år havde disse temaer:

Grøn omstilling af færgerne
I langt de fleste kommuner med småøer er færgen den absolut største miljøsynder. Det er derfor oplagt at kigge på grønnere alternativer, når kommunerne skal opfylde deres del af regeringens 2030 klimamål. Hvordan kommer småøkommunerne bedst muligt i mål med grøn omstilling af færgedriften uden at det betyder nedskæringer i servicen?

Havmiljø
Havmiljøet i de indre danske farvande lider mange steder. Det går ud over både naturen og de mennesker, som lever af havet bl.a. på småøerne. Hvad kan kommunerne og øboerne selv gøre, for at dæmme op for problemerne?

Strategisk-Fysiske Udviklingsplaner
Hvordan kan de nye muligheder i planloven understøtte udviklingen af småøerne?

Konferencens 85 deltagere bestod af politikere og embedsmænd fra småø-kommunerne, øboere, Danske Rederier, KL, RealDania, Plan- og landdistriktsstyrelsen,  Færgesekretariatet m.fl.

Her kan du se præsentationer  og videoer fra konferencen.

Præsentationer

Er selvsejlende færger fremtiden?
Dana Dynamics: Lasse Skriver Møller og Martin Stockholm

Havnemestre og kommuner samarbejder om grøn omstilling
Havne mester i Faaborg, Erik Schmidt

Havmiljøet i Danmark – hvad kan kommunerne selv gøre?
Professor Niels Vestergaard

Havforurening ved Agersø og Omø
Anne Bjergvang

Strategisk-fysiske udviklingsplaner
Projektchef Henrik Lund

Udviklingsplan for Orø
Lilian Petersen

Program

Morgenmad fra kl. 9.30

10.00   Velkomst v. Kirsten Sydendal

10.10   Tale v. landdistriktsminister Louise Schack Elholm

10.30   Debat om grøn omstilling af småøfærgerne
Moderator: Journalist Karen Lumholt

Debatpanel:
Formand for Erhverv og Turisme i Svendborg Kommune, John Arly Henriksen
Chefkonsulent i KL, Nete Herskind
Chefkonsulent for Public Affairs, Rikke Johan, Danske Rederier
Sekretariatschef Jan Fritz, Færgesekretariatet
Formand Kirsten Sydendal, Sammenslutningen af Danske Småøer

Opsamling

11.30   Case: Er selvsejlende færger fremtiden for de små øer?
             v. direktører i DanaDynamics Lasse Skriver Møller og Martin Stockholm.

11.45   Case: Havnemestre og kommuner samarbejder om grøn omstilling.
v. havnemester i Faaborg Erik Schmidt

12.00   Frokost

13.00   Havmiljøet i Danmark – hvad kan kommunerne selv gøre?
             v. miljøøkonom, professor Niels Vestergaard, SDU

13.30   Case: Havforurening ved Agersø og Omø
v. Agersøbo og medlem af byrådet i Slagelse Kommune Anne Bjergvang

             Debat og opsamling

14.00   Kaffepause

14.30   Strategisk-Fysiske Udviklingsplaner – hvorfor og hvordan
             v. projektchef Henrik Lund, Realdania

15.00   Case: Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Orø
v. formand for Orø Beboerforening Lilian Petersen

             Debat og opsamling

Program slut kl. 15.30

Sammendrag fra konferencen –

Se video

Omstilling til grønne færger

Se video

Havmiljø – hvad kan vi gøre?

Se video

Hvad fik deltagerne med fra konferencen?

Se video