PRESSEMEDDELELSE – 30. juni 2021

Aftale om infrastruktur smadrer dansk småø

Egholmerne er i fare for at miste deres ø og deres ø-identitet

Infrastrukturaftalen, der blev lanceret den 28. juni af regeringen og en lang række partier vil føre den 3. Limfjordforbindelse over øen Egholm – det vil ødelægge et stykke unik dansk natur og vil reelt sløjfe en ø fra Danmarkskortet.

I Sammenslutningen af Danske Småøer står man helt uforstående overfor en infrastrukturaftale, der går mod tidens behov for natur og ro, og ignorerer de eksisterende love om strandbeskyttelse, naturbevaring, beskyttelse af habitatområder, ønsket om mere biodiversitet – og ikke mindst det faktum at flere og flere tiltrækkes af et liv på en lille ø uden trafikstøj og os.

– På småøerne er vi dagligt bevidste om naturen og de truede dyre- og fuglearter vores øer er med til give levesteder. Derfor er det et voldsomt indgreb, når en lang række af Folketingets partier går alle de grønne skåltaler i mod og beslutter en aftale, der vil plastre en unik naturperle som Egholm til med asfalt, siger formand for Sammenslutningen af Danske Småøer Dorthe Winther. Det er uforståeligt, især når vi hører, at der findes alternativer med en østlig forbindelse og en paralleltunnel.

Vi søger måske mere en nogen sinde før efter stilhed og nærhed til naturen. Vi leder efter det i vores umiddelbare nærhed, på vores ferier og der, hvor vi bor. Derfor er det helt uforståeligt, at man vælger lige den løsning for den 3. Limfjordsforbindelse, der ødelægger en lille økologisk ø, fortsætter Dorthe Winther.

Formand for Egholm Samråd Ove Axelsen fortæller, at Egholmerne ikke giver op.

– Vi kæmper videre for vores ø. Nu ligger der en aftale, som politikerne forventer at lave en anlægslov ud fra. Men for os at se er der mange huller i sagen. Bl.a. er den VVM-redegørelse, der ligger til grund for beslutningen blevet voldsomt kritiseret, og der ligger over 7.000 høringssvar til VVM-redegørelsen, som ikke er blevet gennemgået og belyst ordentligt. Det er vi ikke tilfredse med.

En ørken af asfalt og trafikstøj

Egholm besøges årligt af 100.000 turister – ikke bare i sommerperioden, men året rundt. Gæsterne bidrager ikke alene til Egholms økonomi, men også til økonomien i Aalborg by og resten af kommunen.

På Egholm kan ålborgenserne på ganske kort tid sejle til en forholdsvis uforstyrret ø med bynær stilhed og ro. Det er helt unikt. Hvis ’Egholm-linjen’ bliver en realitet, vil dette åndehul forsvinde i asfalt og trafikstøj, siger Dorthe Winther.

Den planlagte forbindelse over øen skal ligge på Egholms østlige del. Men det mener man ikke i Trafikministeriet og i Vejdirektoratet vil have konsekvenser for resten af øen eller øens Natura 2000-område. En motorvej med 4 spor på en bro bygget i 6-7 meters højde. På tværs af Limfjorden og Egholm.

– Det giver slet ingen mening, siger Dorthe Winther. Vi ved, at når turister besøger de danske småøer, søger de fred og ro, unikke naturoplevelser. Det er øernes særlige kulturhistorie, sejlturen, færgeturen, samt den helt specielle oplevelse, det er at være omgivet af hav til alle sider og opleve en ubrudt horisont. Derfor er der slet ingen tvivl om, at etablering af ’Egholm-linjen’ vil påvirke turismen negativt. Det turisterne søger på en lille ø vil være ødelagt eller helt væk. Og det vil det jo i allerhøjeste grad også for de faste beboere på øen!

– Vi opfordrer – igen – politikerne til at leve op til de grønne intentioner og finde en anden løsning.

Kontakt

For yderligere information eller interview kontakt:

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

Tlf. 61 70 52 49  /  email:  dw@danske-smaaoer.dk

Den planlagte 3. Limfjordsforbindelse går tværs over den lille småø Egholm.

Illustration: www.vejdirektoratet.dk

Fakta

Egholm er en af Sammenslutningen af Danske Småøers 27 medlemsøer. Øen ligger 5 minutters sejlads fra Aalborg og er en unik naturperle. Der er 43 fastboende, men øen besøges hvert år af 100.000 gæster, der søger ud af storbyen for at opleve natur, vand og øens rige fugleliv.

Egholm er habitatområde for de truede dyrearter lysbuget knortegås og strandtudse padde.

Linjeføringen af den 3. Limfjordsforbindelse vil dele øen i to og i øvrigt have en totalt ødelæggende påvirkning af hele Egholms kultur, natur og landskab.

Problematikken gælder ikke kun for Egholm, men også et Natura 2000-område, to vandindvindingsområder nord og syd for Limfjorden, samt en række boligkvarterer, der bliver berørt af motorvejen.

Se mere om Folketingets aftale om den nye infrastrukturplan her: Aftale-om-infrastrukturplan-2035

Lysbuede knortegæs fouragerer på Egholms strandenge