PRESSEMEDDELELSE – 29. april 2021

Småøerne jubler: Pulje giver ø-færgerne et skub i den grønne retning

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativets politiske aftale om at afsætte 200 millioner kroner til at omstille de danske, kommunale færger til grøn og klimavenlig drift er gode nyheder for beboerne på de små øer.

Sammenslutningen af Danske Småøer, som omfatter 27 små øer med i alt 24 færgeruter, ser det som et stort skridt i den rigtige – grønne – retning.

– Færgerne er uden sammenligning den største kilde til CO2-udledning på øerne og i de fastlandskommuner, de er en del af, og derfor haster det med at få udskiftet de mange dieseldrevne færger med grønne alternativer for at nå de nationale, kommunale og lokale klimamål, siger formand for Sammenslutningen af Danske Småøer Dorthe Winther.

For de små ikke-brofaste øer er færgerne livsnerven til fastlandet, og øerne er afhængige af en driftssikker færgeforbindelse. Derfor er det vigtigt, at der kommer gang i udviklingen af de grønne færger, så man kan nå en omstilling af samtlige ø-færger til nul-emissions drift inden 2030 og samtidig bibeholde en stabil færgedrift.

Nu er der udsigt til grønne færger

Sammenslutningen af Danske Småøer har ventet i spænding på rapporten Færgeanalyse – Grøn omstilling af danske indenrigsfærger, som den politiske aftale bygger på. Fra foreningens side har man fulgt med i arbejdet gennem en tilknyttet følgegruppe.

– Vi er utrolig glade for, at rapporten følges op af en politisk aftale, som også tilfører penge til processen. Vi ved, at mange kommuner og færgeselskaber er begyndt at se på, hvordan man kan gøre driften af de dieseldrevene færger grønnere. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver penge og tid til at udvikle teknologien og afprøvning i pilotprojekter – og så er man nødt til at have en stabil færge ved siden af.

– Vi kan være bekymrede for, at størstedelen af midlerne allerede skal være brugt i 2021. Men vi håber, at de første kommuner i samarbejde med øboerne nu kan komme rigtig i gang med den grønne omstilling af færgerne. Og vi glæder os til at samarbejde med alle gode kræfter om det fælles grønne mål.

Fakta

Puljen på de 200 millioner kroner bliver udmøntet med 150 millioner kroner i år og 50 millioner kroner næste år.

Der er 66 færger, som sejler indenrigs i Danmark. De fleste af dem bliver drevet med et offentligt tilskud, ligesom en del af dem er ejet af kommunale selskaber. Kommunerne kan gennem puljen søge om midler til investeringsomkostninger i forbindelse med enten retrofitting af eksisterende færger eller køb af nye grønne færger.

Læs mere her: 200 mio kr. til grønne færger

Den politiske aftale sker på baggrund af en analyse af en grøn omstilling af færgetrafikken, som COWI har udarbejdet i forbindelse med den såkaldte Grøn Transportpulje I. Analysen viser, at det er muligt at omstille en stor del af de danske indenrigsfærger og dermed opnå en CO2-gevinst.

Find analysen her: Analyse af grøn omstilling af indenrigsfærger

Kontakt

For yderligere information eller interview kontakt:

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

Tlf. 61 70 52 49  /  5819 9183

email:  dw@danske-smaaoer.dk