Seminar om boligselskaber og lejelov

Kom til seminar om boligselskaber og lejelov den 6. dec. 2018 i Odense
Tilmelding til sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Invitation og program seminar om lejelov boligselskaber 6. dec. 2018

Program:

KUN Program seminar om lejelov boligselskaber... 6. dec. 2018