Bosætningsseminar

LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer interesserede øboere til det afsluttende arrangement i projektet ”Nye Naboer – mere ø-liv”.

Det foregår den 7. marts 2020 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Nutidens erfaringer og fremtidens muligheder
– et seminar om bosætning på de danske småøer

PROGRAM

Lørdag den 7. marts 2020

Kl. 09.00               Ankomst og morgenkaffe
Kl. 10.00               Velkomst og præsentation af dagens program

v/ Søren Noes, fmd. LAG Småøerne

Kl. 10.10               Hvad har vi lært af ”Nye naboer – mere ø-liv”?

v/ Anja Bech Knudsen, Bosætningskonsulent ”Nye Naboer – mere øliv”

Kl. 10.40               Hvordan tiltrækker man nye øboere?

Bosætningsgrupper fra projekt “Nye naboer – mere ø-liv” præsenterer projekter og erfaringer fra deres lokale bosætningsarbejde:

Endelave: Prøvelejlighed – proces og effekt
Femø: Prøveboliger – event og samarbejdspartnere

Kl. 11.00               Pause
Kl. 11.10               Hvordan tiltrækker man nye øboere? (del 2)

Bosætningsgrupper fra projekt “Nye naboer – mere ø-liv” præsenterer projekter og erfaringer fra deres lokale bosætningsarbejde:

Anholt: Strategisk brug af pressen og interessenter – kystsikring, bredbånd og lejeboliger

Strynø: Børneøen – Markedsføring og den gode velkomst

Sejerø: Events m.m. – afprøvning af nye og kendte markedsføringskanaler

Aarø: En aktiv ø – fortalt på web, facebook og video

Omø: Jagten på lejeboliger – dilemmaer og udfordringer

Kl. 12.00               Frokost
Kl. 13.00               Projekt Ø-hjem Et projekt om bæredygtige tilflytterboliger på øer

v/ Niels Ove Kildahl, Arkitektfirmaet Hele Landet – Sociale Arkitekter

Kl. 13.25               Hvilke muligheder er der for boliger på småøerne?

v/Dorthe Winther, Sammenslutningen af Danske Småøer

Kl. 13.40               Liv på de Danske Småøer

Hvilke muligheder findes der for de danske småøer mod 2030?

v/ fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen

Kl. 14.15               Kaffepause
Kl. 14.30               Liv på de Danske Småøer (del 2)

Hvilke muligheder findes der for de danske småøer mod 2030?
v/fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen

Kl. 15.15               Afrunding og tak for i dag

  v/ Dorthe Winther, formand Sammenslutningen af Danske Småøer og
                              Søren Noes, formand LAG Småøerne

med forbehold for ændringer

Tilmelding

  • Hvem kan deltage? Der er et begrænset antal pladser. Øboere fra de 27 småøer har fortrinsret
  • Tilmeld dig arrangementet via mail på sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller tlf. 62 51 39 93
  • Tilmeldingsfrist: 19. februar 2020
  • Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Bemærk: Vi opkræver et no-show gebyr på 150 kr. (Det betyder at vi opkræver et gebyr på 150 kr., hvis du har tilmeldt dig og udebliver uden at melde afbud).