WORKSHOP 2, BOSÆTNING

Den anden workshop i bosætningsprojektet ‘Nye Naboer – mere ø-liv’  foregik i Kolding den 8.-9- marts 2019.

Emnet var ‘bosætning og kommunikation’: Hvordan gør vi øerne synlige? Hvad er vigtigt for en tilflytter at vide? Hvor finder man information om øen? Hvem kan hjælpe?