Til- og fraflytterundersøgelse

Hvorfor flytter folk til småøerne – og hvorfor flytter nogle af dem igen?

Det er vi ved at blive meget klogere på via projektet ”Nye Naboer – mere øliv”, hvor vi gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere og fraflyttere til de danske småøer.

Undersøgelsen slutter 31. maj 2019.

Formålet med undersøgelsen er at få indsamlet viden, som vi og øerne kan bruge til at forbedre indsatserne for at tiltrække og fastholde flere beboere på de danske småøer.

Vi spørger bl.a. om hvilke overvejelser, de gjorde sig inden de flyttede til øen, hvad der fik dem til at vælge netop den pågældende ø, og hvordan de har oplevet modtagelsen og dagliglivet på øen.

Alle 27 danske småøer er blevet opfordret til at deltage, men undersøgelsen er afgrænset til tilflyttere/fraflyttere fra 1. januar 2016 og frem til maj 2019.

Resultaterne af den samlede undersøgelse offentliggøres i foråret 2020, i forbindelse med afslutningen af projektet ”Nye naboer – mere ø-liv”.

Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm