Model for en Ø-konsulent-funktion

LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer er gået i partnerskab om projektet ”Nye naboer – mere ø-liv”, for at skabe en platform hvor øerne i fællesskab kan udvikle nye løsninger og metoder til at arbejde mere målrettet og professionelt med bosætning.

Som en del af projektet vil vi undersøge mulighederne for at etablere lokale ø-konsulenter, der skal fremme bosætning gennem en intensiv og professionel indsats, med inspiration fra de meget positive erfaringer fra Orø, Fur, Ærø og Bornholm.

Målet er at udvikle en model (eller flere) for en ø-konsulentfunktion, der efterfølgende afprøves i et projektforløb i 1-2 kommuner med tilhørende småøer.

Opgaver, organisering, økonomi…?

  • Hvilke opgaver skal ø-konsulenten løse?
  • Skal vedkommende dække flere øer – og eventuelt flere kommuner?
  • Er det en fuldtidsstilling – eller kan den kombineres med andre jobfunktioner?
  • Hvor skal ø-konsulent placeres fysisk og organisatorisk? Hvad med økonomien?

Det er nogle af de spørgsmål og tilhørende svar, som danner rammen for en model for en ø-konsulent.

Inspirations-dokument

Som inspiration har vi udarbejdet et dokument med forskellige løsningsmuligheder og anbefalinger til en model for ø-konsulenter. Du finder det her:

Ø-konsulent-model
Bilag: Om finansiering

Dokumenterne skal betragtes som en inspiration og en invitation til en efterfølgende dialog om, hvordan en model for en ø-konsulentfunktion kan se ud i netop jeres kommune og på jeres ø – eller i et samarbejde mellem flere øer/kommuner.