Matchmaking – Ejerskifte i Landbrug & fødevarevirksomheder

Matchmaking-indsatsen er et led i projektet ‘Nye naboer- mere øliv’, der gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Indsatsen har til formål at skabe forbindelse på den ene side mellem mennesker, der drømmer om et liv tæt på naturen/jorden, og på den anden side sælgere af mindre landbrugsejendomme på småøerne. Det kalder vi ”matchmaking”.

Katalog over landejendomme til salg på småøerne

Vi kan nu præsentere det færdige inspirationskatalog med de fem landejendomme, der deltager i matchmakingen. Ejendommene ligger på Fejø, Sejerø, Strynø og Omø. Læs også katalogets skønne beskrivelser af livet på de nævnte øer.

Du finder kataloget  her:

Katalog for matchmaking. Bladrefil

Katalog for matchmaking. PDF-fil til download

Målet med indsatsen

Målet er at medvirke til ejerskifte indenfor landbrug og fødevarer, så nye øboere kan bringe jord og bygninger i spil på nye måder, der sikrer fortsat bosætning og jobskabelse på småøerne.

Processen

  • I foråret 2019 kortlagde vi hvilke landmænd og virksomhedsejere, der ønskede at deltage, samt beskrev målgrupperne for ejendommene.
  • I efteråret 2019 lavede vi ejendomsbeskrivelser og det fælles katalog.
  • Fra efteråret 2019 og frem til marts 2020 markedsfører vi ejendommene på platforme, der matcher målgrupperne. Blandt andet på de sociale medier, og ved diverse events og arrangementer.
  • Frem til marts 2020 matches interesserede købere med de udbudte ejendomme og møder mellem partnerne etableres.

Vil du høre mere om indsatsen, så kontakt sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen på tlf. 62 51 39 93 eller mail ls@danske-smaaoer.dk

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne