Ny planlov 2022

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik 15. juni 2022 en aftale om ”Opfølgning på evaluering af planloven mv.”

I den forbindelse har formand Kirsten Sydendal på vegne af Sammenslutningen af Danske Småøer sendt et høringssvar og et brev til indenrigs- og boligministeren, erhvervsministeren samt Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Du kan læse Kirsten Sydendals brev til ministeren og høringssvaret her:
Brev til ministeren og høringssvar

Du kan læse indenrigs- og boligministerens svar her:
Svar fra indenrigs- og boligminister Christina Rabjerg Madsen (pdf)