Høringssvar vedr. landdistriktspuljen

21. februar 2024

Høringssvar til ny bekendtgørelse vedrørende landdistriktspuljen, der bl.a. omfatter ø-støttemidler.
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. den ændring, at private virksomheder fremover kan opnå direkte støtte.
Tidligere har virksomheder kun kunnet opnå tilsagn om lån.

Læs høringssvaret her