Høringssvar vedr. brønde, boringer og drikkevand

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand.
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om drikkevand