Høringssvar om ø-støtte til landmænd

 

Sammenslutningen af Danske Småøer har indsendt høringssvar til Landbrugsstyrelsen vedrørende ændringer i ø-støtte til landmænd på småøerne.

Høringssvar vedrørende Ø-støtte 2023