Høring om revidering af planloven

23. juni 2023

Høringsbrev og høringssvar, som er sendt til Indenrigsministeriet og til Udvalget for Landdistrikter og Øer samt Udvalget for Småøer

Ø-sammenslutningens følgebrev til høringssvaret

Ø-sammenslutningens høringssvar til udkast til ny planlov

Udkast til lovforslag om ny planlov

Høringsbrev ifbm. høring om ny planlov

Bilag: Rapport vedr. Kystdirektoratets behandling af sager fra småøer