Høring om ny færgestrategi for Lolland Kommune

10. august 2023

Ø-sammenslutningen har indgivet høringssvar vedrørende ny færgestrategi for Lolland Kommune, der indebærer væsentlige forringelser på færgeservicen til Fejø, Femø og Askø.

Læs høringssvaret her