Brev vedr. Frigastrapportens besparelsesanbefalinger

20. marts 2024

En “Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte” har afleveret sin rapport med bl.a. anbefalinger om principper for fremtidens erhvervsstøtte og anbefalinger til nedskæringer i erhvervsstøtten – herunder Landdistriktspuljen, som indeholder ø-støtten, puljen til borgerdrevne butikker, driftstilskuddet til SaDS og meget mere.

Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte består af Christian Frigast (formand), der bl.a. er bestyrelsesformand i Axcel, CEO i Heartland Lise Kaae, professor i økonomi Niels Johannesen og lektor i økonomi Jeppe Druedahl.

SaDS har sendt et brev til erhvervsminister Morten Bødskov (S) og landdistriktsminister Morten Dahlin (V), Udvalget for Småøer, Udvalget for Landdistrikter og Øer samt Erhvervsudvalget, hvor vi udtrykker vores stærke bekymring for de foreslåede, drastiske nedskæringer på støtten til småøerne.

Læs brevet her

Den 8. maj kom der svar fra erhvervsminister Morten Bødskov (S)

Læs svaret her