Færgeundersøgelse 2022

Undersøgelse af færgeservicen på de 26 småøer, der har færger.
Undersøgelsen omfatter takstforhøjelser, brændstoftillæg, forlænget sejltid, aflyste afgange m.m.

Færgeundersøgelse 2022