Rapport om landbrug på småøerne

RAPPORT OM LANDBRUG PÅ SMÅØERNE 2022

Hvilken rolle spiller landbruget, og hvilke udfordringer og fremtidsmuligheder har landbruget som aktør for en bæredygtig udvikling af småøerne som attraktive helårssamfund?

Rapport og appendix

Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden juni 2022

Appendix til landbrugsrapport juni 2022