Møde med Folketingets Udvalg for Småøer

3. april 2024

Formand Kirsten Sydendal, næstformand Bjarne Jepsen og sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen deltog i mødet den 3. april. Mødet var fastlagt til at vare 30 minutter.
Blandt de mange emner, som blev diskuteret, var Landevejsprincippet. Her var den klare melding fra politikerne, at sagen fra deres side er afsluttet. Nu må den enkelte ø arbejde med sin kommune om optimal brug af de midler, der er.
Til gengæld vil udvalget gerne se på muligheder for at afsætte statslige midler til investeringer i grønne færger.
De begrænsede muligheder for udvikling på småøerne, trods de nye ø-udviklingsplaner, blev også drøftet. SaDS har eftersendt en række eksempler på, hvor lidt der i virkeligheden kan lade sig gøre på småøerne.

Læs Kirsten Sydendals talepapir fra mødet

Opfølgende brev til udvalget

Læs oversigt over færger og deres co2 udledning

Læs oversigt over begrænsede muligheder for udvikling jf. planloven

Læs rapport vedr. Fri-øer