Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 20-24 sider.

Ø-posten giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten 4 gange om året. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Send os historier til Ø-posten

Kender du til en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Så skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 129

I dette december-nummer kan der bl.a. læses om gedeavl på Avernakø, små erhvervsportrættter, finske ø-oplevelser og ø-runden fra repræsentantskabsmødet.

Ø-Posten nr. 128

I dette oktober-nummer kan der bl.a. læses om de sjællandske øers charmeoffensiv i København; om fortælle festival på Anholt, samt virksomhedsportræt, debat, mv.

Ø-Posten nr. 127

Juli-nummeret byder på historier fra generalforsamling og seminarer. Og færger og finansieringen af dem er også i dette nummer et vigtigt emne.

Ø-Posten nr. 126

Dette maj-nummer er et ekstra udvidet temanummer, hvor der sættes fokus på de 11 ø-skoler, der stadig lever på øerne. Men der er også meget andet læsestof, som befolkningstatistik fra øerne, årsmøde i Småøernes Aktionsgruppe, m.m.

Ø-Posten nr. 125

I dette 12-siders nummer kan der bl.a. læses om seminarer og kursus-tilbud, fordelingen af ø-støttemidler i 2007, o.m.a.

Ø-Posten nr. 124

I dette ekstra udvidede december-nummer kan der læses om repræsentantskabsmødet i Sammenslutningen af Danske Småøer, debat om forringelser i postbetjeningen af de små øer, om valget på øerne og meget andet.

Ø-Posten nr. 123

I novembernummeret af Ø-posten kan der læses en formandskommentar om kommunalpolitikeres forhold til ø-skoler, et debatindlæg om Svendborg kommunes forhold til Øhavets miljø, om Aarøs arbejde med at lave handlingsplan, og meget mere.

Ø-Posten nr. 122

I dette oktober-nummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om småø-konference, energi-møde på Femø, ø-skoler, mv.

Ø-Posten nr. 121

I dette juli-nummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om generalforsamling på Fur, en øbo´s erfaringer med førstehjælpskursus, færgedebat, mv.

Ø-Posten nr. 120

I dette maj-nummer kan der bl.a. læses om Omø´s kalendermænd, den stadig vigende befolkning på øerne, menighedsrådsseminar og idéseminar

Ø-Posten nr. 119

I marts-nummeret af Ø-posten er der et større tema om Småøernes Leader+ program, som afsluttedes med udgangen af 2006. Men derudover kan der også læses om Bjørnøs nye brandudstyr, Energi-møde på Tunø og om møde i Folketingets Ø-kontaktudvalg.

Ø-Posten nr. 118

I dette udvidede december-nummer er det især en fyldig omtale fra vores repræsentantskabsmøde, der dominerer. Men der kan også læses om møder med andre europæiske småøer, samt meget mere.

Ø-Posten nr. 117

I november-nummeret kan der bl.a. læses om ø-samarbejde i Smålandshavet, om ø-lejrskole på Tunø, et miniportræt af Mandø og ikke mindst formandens kommentar til færgeforringelser

Ø-Posten nr. 116

I dette september-nummer kan der læses om politiker-besøg på øerne, debat om bopælspligt, kursustilbud, rejsebrev fra ø-ungdomsseminar i Finland og meget mere

Ø-Posten nr. 115

I dette juni-nummer af Ø-posten er der en fyldig reportage fra årets generalforsamling på Aarø, beretninger fra seminarer i Skotland og Irland, formandens kommentar til den aktuelle debat om lempelse af bopælspligten på landbrugsejendomme og meget andet.

Ø-Posten nr. 114

I dette aprilnummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om Christina´s tilværelse som freelancer på Lyø, om befolkningsudvikling og alderssammensætning på de små øer og om en flok embedsmænds tur til Fur og Venø.

Ø-Posten nr. 113

I dette februar-nummer af Ø-posten kan man læse om Silkes servicecenter på den lille sydfynske ø, Hjortø, om dengang øerne blev forsynet med litteratur pr. redningsbåd, og endelig er der flere kursustilbud i bladet.

Ø-Posten nr. 112

I dette december-nummer kan man bl.a. læse om IT-entreprenøren fra Endelave og om årets repræsentantskabsmøde samt meget mere.

Ø-Posten nr. 111

I dette november-nummer kan du læse om trådløst bredbånd til småøerne, lollandsk ø-samarbejde, europæisk netværkssamarbejde, og meget andet.

Ø-Posten nr. 110

I dette 12 siders september-nummer af Ø-posten kan man læse om folketingsmedlemmers tur til Lyø og Baagø, om europæisk landbrugsseminar på Agersø og Fejø, Venø-historier og meget andet.