Ø-specialiteter

En lang række fødevareproducenter på de danske småøer har dannet Småøernes Fødevarenetværk

De arbejder for at udvikle og markedsføre kvalitetsfødevarer fra øerne. Der er ikke tale om metervarer, men om produkter der er kælet for. Fødevarerne er i vid udstrækning produceret og forældlet på en af småøerne.

Ø-specialiteter er et varemærke udviklet af Småøernes Fødevarenetværk
Ø-specialiteter varemærket er forbeholdt fødevarer af en særegen kvalitet og historik, udviklet og produceret af producenter på én af de 27 småøer spredt ud over Danmarks kort.

Varemærket er etableret i et forsøg på at skabe synergi imellem småøernes producenter af kvalitetsfødevarer og løse de logistikproblemer der er forbundet med et fortsat virke på småøerne.

Produkterne er i vid udstrækning produceret og forædlet på øerne med det formål at skabe identitet og jobmuligheder og dermed fastholde og udvikle eksistensgrundlaget på øerne.
Man kan finde spændende produkter som øl, most, cider, syltetøj, lam og kvæg fra friland, saft, grøntsager og meget mere.

Læs mere her