Tilflyttere til Femø – Her er roen

Allerede på færgen herover begynder det mindre stressende tempo, der er så karakteristisk.

Original tekst af Jeanette Dalsgaard
Redigeret af Rasmus Nordstrøm

John og Jeanette flyttede til Femø. “Femøboerne bød os velkomne”.

Til og fra Femø

I sommeren 2008 købte Jeanette og John et hus på Femø. John havde brugt sine første 10 år på Femø, men ikke meget af sit voksenliv. En skolefest på øen i år 2000 skulle dog vække interessen for Femø igen. Herefter kom John og Jeanette på øen igen for at holde sommerferie og slappe af, og denne tid førte tanker om en grund eller et sommerhus på Femø med sig. Da John og Jeanettes hus så dukkede op til salg, slog de til.

På dette tidspunkt var der for John og Jeanette, ikke lang afstand til Femø, hvilket resulterede i mange weekender med arbejde i huset.
Femøboerne bød velkommen og var glade for at huset som John og Jeanette havde købt, ikke længere skulle stå i forfald, også selvom det der havde været et helårshus, nu skulle blive et fritidshus.

Flere stjerner – Mindre bilstøj

Et skift i Johns arbejde og et nyt hjem i Randers truede Jeanette og Johns ø-liv. Der blev gjort et forsøg på at sælge huset på Femø, men parret fortrød.

“For her var så dejligt. Allerede på færgen herover begyndte det mindre stressende tempo, der er så karakteristisk.” skriver Jeanette Dalsgaard.

Jeanette fremhæver desuden stilheden og roen, aftener uden bilstøj og nætter med stjernevrimmel.

“Og ikke mindst femøboerne, der hilser, byder velkommen og udtrykker glæde ved at se os.” – Jeanette Dalsgaard.

Gav ø-livet en chance

Da John stoppede sit arbejde i 2018 og huset i Randers blev solgt, besluttede Jeanette og John at de ville give ø-livet en chance.
Efter at have boet på Femø i kort tid, stod det dog klart for John og Jeanette at de ville blive boende. Femøboerne tog godt imod det nye par på øen, og John og Jeanette blev hurtigt involveret i øens sociale liv, samt foreninger og frivilligt arbejde.

John holder nu liv i øens museum, og er involveret i beboerforeningens arbejde.

Jeanette har været med til at starte både en strikkecafé og besøgsvennetjenesten op, på Femø. Strikkeklubben mødes hver anden Torsdag og Jeanette er besøgsven hos en ældre dame, én gang om ugen.

Et aktivt liv

Udendørslivet er en stor del af ø-livet om sommeren, for John og Jeanette. Tiden går med at passe urtehaven, badeture og ikke mindst at cykle rundt på øen.

“Ofte bliver det også til en omvej eller ekstratur, når vi skal ærinder på øen.” Skriver Jeanette Dalsgaard.

John og Jeanette er ikke de store brugere af biografer og caféer, så om vinteren involverer de sig i de mange aktiviteter der er på øen. Derudover er vinteren også tiden hvor John og Jeanette besøger familien på fastlandet.

Læs den fulde artikel i Ø-posten nr. 177, side 8, fra september 2019: Ø-Posten-177