Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver et blad, ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbjedspartnere. Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 12-16 sider. ”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Læserundersøgelse:

Fra den d. 20. marts til den d. 20. april  2017 gennemførte vi en brugerundersøgelse af Ø-posten og dens læsere. Undersøgelsen var tilrettelagtaf sociologistuderende på Aalborg Universitet Jens Westerskov Andersen i samarbejde med Ø-sammenslutningen. Læs mere her (Pdf-fil)

Læs Ø-Posten her

Søg i Ø-posten

Ø-Posten nr. 95

Her kan du bl.a. læse om planerne for Femø Havne- og Kulturcenter. Ø-posten 95 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 94

Her kan du bl.a. læse om sundhedspleje og sygdomsberedskab på småøerne Ø-posten 94 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 93

Hvor der blandt andet er et fyldigt referat fra Ø-runden på repræsentantskabsmødet Ø-Posten 93 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 92

Her finder du oktober-nummeret af Ø-posten. Her kan du bl.a. læse om unge øbo-familier og om den europæiske småøkonference. Ø-posten 92 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 91

Her kan du se Ø-posten nr. 91 - før den bliver trykt Ø-Posten nr. 91 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 90

Her kan du se Ø-Posten nr. 90 Ø-post 90 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 89

Heri kan du læse om den pris som er blevet givet til Vibeke Fenger - Dansk Småø Turisme Ø-Posten nr. 89 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 88

Her kan du bl.a. læse om repræsentantskabsmødet, lærerseminar og den nye sekretariatsleder Ø-posten nr 88 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 87

Her kan du se Ø-posten før den endda er udkommet på tryk Ø-posten nr. 87 (Pdf-fil)