Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 16-20 sider.

”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Send os historier til Ø-posten

Kender du til en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Så skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 101

I dette nummer kan man bl.a. læse om Tunø, der har haft vokseværk de sidste år, samt om holdninger til kommunesammenlægninger Ø-posten 101 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 100

I jubilæumsnummeret kan man bl.a. læse et fyldigt referat fra årets repræsentantskabsmøde samt om initiativer indenfor markedsføring af ø-produkter. Ø-Posten 100 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 99

Dette udvidede november-nummer af Ø-posten handler især om det europæiske småø-samarbejde, men du kan også læse om Egholm, der "trues" af en motorvej samt fra småø-skolelærernes kursus, og meget andet. Ø-Posten 99 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 98

I august-nummeret af Ø-posten kan du bl.a. læse om miløminister Hans Christian Schmidts besøg på Endelave og Hjarnø, om præsteseminar på Femø, politisk kommentar om de små øer i fattige kommuner, og meget andet. Ø-posten 98 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 97

I juli-nummeret af Ø-posten kan man bl.a. læse om generalforsamlingen på Sejerø samt om frugttræernes ø, Fejø. Ø-post 97 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 96

Maj-nummeret er ekstra stort og handler bl.a. om, hvordan man på Venø har arbejdet for at udvikle det lille ø-samfund. Ø-posten 96 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 95

Her kan du bl.a. læse om planerne for Femø Havne- og Kulturcenter. Ø-posten 95 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 94

Her kan du bl.a. læse om sundhedspleje og sygdomsberedskab på småøerne Ø-posten 94 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 93

Hvor der blandt andet er et fyldigt referat fra Ø-runden på repræsentantskabsmødet Ø-Posten 93 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 92

Her finder du oktober-nummeret af Ø-posten. Her kan du bl.a. læse om unge øbo-familier og om den europæiske småøkonference. Ø-posten 92 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 91

Her kan du se Ø-posten nr. 91 - før den bliver trykt Ø-Posten nr. 91 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 90

Her kan du se Ø-Posten nr. 90 Ø-post 90 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 89

Heri kan du læse om den pris som er blevet givet til Vibeke Fenger - Dansk Småø Turisme Ø-Posten nr. 89 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 88

Her kan du bl.a. læse om repræsentantskabsmødet, lærerseminar og den nye sekretariatsleder Ø-posten nr 88 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 87

Her kan du se Ø-posten før den endda er udkommet på tryk Ø-posten nr. 87 (Pdf-fil)