Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 16-20 sider.

”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Send os historier til Ø-posten

Kender du til en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Så skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 121

I dette juli-nummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om generalforsamling på Fur, en øbo´s erfaringer med førstehjælpskursus, færgedebat, mv.

Ø-Posten nr. 120

I dette maj-nummer kan der bl.a. læses om Omø´s kalendermænd, den stadig vigende befolkning på øerne, menighedsrådsseminar og idéseminar

Ø-Posten nr. 119

I marts-nummeret af Ø-posten er der et større tema om Småøernes Leader+ program, som afsluttedes med udgangen af 2006. Men derudover kan der også læses om Bjørnøs nye brandudstyr, Energi-møde på Tunø og om møde i Folketingets Ø-kontaktudvalg.

Ø-Posten nr. 118

I dette udvidede december-nummer er det især en fyldig omtale fra vores repræsentantskabsmøde, der dominerer. Men der kan også læses om møder med andre europæiske småøer, samt meget mere.

Ø-Posten nr. 117

I november-nummeret kan der bl.a. læses om ø-samarbejde i Smålandshavet, om ø-lejrskole på Tunø, et miniportræt af Mandø og ikke mindst formandens kommentar til færgeforringelser

Ø-Posten nr. 116

I dette september-nummer kan der læses om politiker-besøg på øerne, debat om bopælspligt, kursustilbud, rejsebrev fra ø-ungdomsseminar i Finland og meget mere

Ø-Posten nr. 115

I dette juni-nummer af Ø-posten er der en fyldig reportage fra årets generalforsamling på Aarø, beretninger fra seminarer i Skotland og Irland, formandens kommentar til den aktuelle debat om lempelse af bopælspligten på landbrugsejendomme og meget andet.

Ø-Posten nr. 114

I dette aprilnummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om Christina´s tilværelse som freelancer på Lyø, om befolkningsudvikling og alderssammensætning på de små øer og om en flok embedsmænds tur til Fur og Venø.

Ø-Posten nr. 113

I dette februar-nummer af Ø-posten kan man læse om Silkes servicecenter på den lille sydfynske ø, Hjortø, om dengang øerne blev forsynet med litteratur pr. redningsbåd, og endelig er der flere kursustilbud i bladet.

Ø-Posten nr. 112

I dette december-nummer kan man bl.a. læse om IT-entreprenøren fra Endelave og om årets repræsentantskabsmøde samt meget mere.

Ø-Posten nr. 111

I dette november-nummer kan du læse om trådløst bredbånd til småøerne, lollandsk ø-samarbejde, europæisk netværkssamarbejde, og meget andet.

Ø-Posten nr. 110

I dette 12 siders september-nummer af Ø-posten kan man læse om folketingsmedlemmers tur til Lyø og Baagø, om europæisk landbrugsseminar på Agersø og Fejø, Venø-historier og meget andet.

Ø-Posten nr. 109

I dette nummer kan du bl.a. læse om Ø-sammenslutningens generalforsamling på Egholm samt om europæiske øboeres møde i den svenske skærgård.

Ø-Posten nr. 108

I dette maj-nummer kan du bl.a. læse om ø-workshop i den finske skærgård og om ø-konference på Christiansborg

Ø-Posten nr. 107

I dette marts-nummer kan du bl.a. læse om Lyø, om fødevareseminar på Hjarnø og ølympiade.

Ø-Posten nr. 106

I dette 12-siders nummer af Ø-posten kan man bl.a. læse om vindyrkning på Hjarnø, om Landbrugs- og Fødevareseminar, debatter og Ø-runde fra årets repræsentantskabsmøde og meget andet.

Ø-Posten nr. 105

I dette november-nummer af Ø-posten kan der læses om bl.a. embedsmandsbesøg i det sydfynske, Leader+ projekter på øerne og om et nyt spændende mikro-bryggeri på Fur.

Ø-Posten nr. 104

I dette udvidede august-nummer af Ø-posten er der særlig fokus på forsommerens "Åben ø"-arrangementer, men også historier om bl.a. folketingspolitikeres tur til Anholt og Orø samt Miljøministerens tur til Sejerø.

Ø-Posten nr. 103

I juni-nummeret af Ø-posten vil nogle nikke genkendende til nogle af historierne. Temaet er tilflyttere, og historierne er hentet fra www.øliv.nu. Men derudover kan der bl.a. læses om generalforsamlingen på Femø samt om en ny sejlrute i det sydfynske.

Ø-Posten nr. 102

I dette udvidede nummer af Ø-posten kan du læse om Orø i Isefjorden, men ikke mindst kan du læse 9 folketingspolitikeres bud på hindringer og muligheder for udvikling på de små øer. Ø-posten 102 (Pdf-fil)