Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver et blad, ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbjedspartnere. Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 12-16 sider. ”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Læserundersøgelse:

Fra den d. 20. marts til den d. 20. april  2017 gennemførte vi en brugerundersøgelse af Ø-posten og dens læsere. Undersøgelsen var tilrettelagtaf sociologistuderende på Aalborg Universitet Jens Westerskov Andersen i samarbejde med Ø-sammenslutningen. Læs mere her (Pdf-fil)

Læs Ø-Posten her

Søg i Ø-posten

Ø-Posten nr. 135

I dette december-nummer kan du bl.a. læse om det første spadestik til en ny Brugs på Orø, læse ø-runden fra årets repræsentantskabsmøde samt referat fra øbo-seminar om sydfynsk nationalpark og andre seminarer.

Ø-Posten nr. 134

I dette nummer kan du læse om Mariannes café på Aarø, om statens ø-tilskud til kommuner, færgepuljen til færgeinvesteringer, erhvervskonference og meget mere.

Ø-Posten nr. 133

Dette sommer-nummer byder bl.a. på historier fra ø-sammenslutningens generalforsamling, fra ø-kontaktudvalgets tur til Anholt og småøkursus på Vallekilde Højskole.

Ø-Posten nr. 132

Dette nummer af Ø-posten indeholder en længere sag om Folketingshøringen om de små øer, befolkningstal for 2009, indvielse af Fur Ø Arena, og meget mere.

Ø-Posten nr. 131

Dette april-nummer bringer som hovedhistorie en længere baggrundsartikel om Sammenslutningen af Danske Småøer og øerne i det hele taget. Som med fordel kan læses af deltagerne i Folketingshøringen om de små øer eller af nye øboere. Men derudover kan man også læse om den overståede generalforsamling i Småøernes Fødevarenetværk og meget mere.

Ø-Posten nr. 130

I dette marts-nummer kan der læses om de mange gode projekter, der har fået støtte,; om små-erhverv på Avernakø og Drejø og arbejde med udviklingsplaner på Hjarnø.

Ø-Posten nr. 129

I dette december-nummer kan der bl.a. læses om gedeavl på Avernakø, små erhvervsportrættter, finske ø-oplevelser og ø-runden fra repræsentantskabsmødet.

Ø-Posten nr. 128

I dette oktober-nummer kan der bl.a. læses om de sjællandske øers charmeoffensiv i København; om fortælle festival på Anholt, samt virksomhedsportræt, debat, mv.

Ø-Posten nr. 127

Juli-nummeret byder på historier fra generalforsamling og seminarer. Og færger og finansieringen af dem er også i dette nummer et vigtigt emne.

Ø-Posten nr. 126

Dette maj-nummer er et ekstra udvidet temanummer, hvor der sættes fokus på de 11 ø-skoler, der stadig lever på øerne. Men der er også meget andet læsestof, som befolkningstatistik fra øerne, årsmøde i Småøernes Aktionsgruppe, m.m.

Ø-Posten nr. 125

I dette 12-siders nummer kan der bl.a. læses om seminarer og kursus-tilbud, fordelingen af ø-støttemidler i 2007, o.m.a.

Ø-Posten nr. 124

I dette ekstra udvidede december-nummer kan der læses om repræsentantskabsmødet i Sammenslutningen af Danske Småøer, debat om forringelser i postbetjeningen af de små øer, om valget på øerne og meget andet.

Ø-Posten nr. 123

I novembernummeret af Ø-posten kan der læses en formandskommentar om kommunalpolitikeres forhold til ø-skoler, et debatindlæg om Svendborg kommunes forhold til Øhavets miljø, om Aarøs arbejde med at lave handlingsplan, og meget mere.

Ø-Posten nr. 122

I dette oktober-nummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om småø-konference, energi-møde på Femø, ø-skoler, mv.

Ø-Posten nr. 121

I dette juli-nummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om generalforsamling på Fur, en øbo´s erfaringer med førstehjælpskursus, færgedebat, mv.

Ø-Posten nr. 120

I dette maj-nummer kan der bl.a. læses om Omø´s kalendermænd, den stadig vigende befolkning på øerne, menighedsrådsseminar og idéseminar

Ø-Posten nr. 119

I marts-nummeret af Ø-posten er der et større tema om Småøernes Leader+ program, som afsluttedes med udgangen af 2006. Men derudover kan der også læses om Bjørnøs nye brandudstyr, Energi-møde på Tunø og om møde i Folketingets Ø-kontaktudvalg.

Ø-Posten nr. 118

I dette udvidede december-nummer er det især en fyldig omtale fra vores repræsentantskabsmøde, der dominerer. Men der kan også læses om møder med andre europæiske småøer, samt meget mere.

Ø-Posten nr. 117

I november-nummeret kan der bl.a. læses om ø-samarbejde i Smålandshavet, om ø-lejrskole på Tunø, et miniportræt af Mandø og ikke mindst formandens kommentar til færgeforringelser

Ø-Posten nr. 116

I dette september-nummer kan der læses om politiker-besøg på øerne, debat om bopælspligt, kursustilbud, rejsebrev fra ø-ungdomsseminar i Finland og meget mere