Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 16-20 sider.

”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Send os historier til Ø-posten

Kender du til en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Så skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 141

I dette marts-nummer kan der læses om ministeriets færgerapport, Strynø saft, kommunekonference, nationalparksdebat, og meget mere.

Ø-Posten nr. 140

Læs om årets repræsentantskabsmøde, småø-producenter i Japan, ny Venø-færge, irsk-dansk ø-samarbejde og meget mere.

Ø-Posten nr. 139

I dette nummer kan der bl.a. læses om europæisk ø-møde på Sejerø, folketingsbesøg på Drejø og Skarø, samt meget mere.

Ø-Posten nr. 138

I dette juli nummer kan man bl.a. læse om årets generalforsamling på Hjarnø, den nyeste befolkningsstatistik, om den fredede ø, Nekselø, og meget mere.

Ø-Posten nr. 137

I dette maj-nummer kan du bl.a. læse om Strynø-families jordomrejse, glimt fra fødevarenetværkets generalforsamling, om regeringens nedprioritering af bredbånd til øer, indkaldelser til generalforsamlinger og meget mere.

Ø-Posten nr. 136

I dette februar-nummer kan du bl.a. læse om øhavets sidste fiskere, erhvervskonference på Strynø og div. indkaldelser til generalforsamlinger.

Ø-Posten nr. 135

I dette december-nummer kan du bl.a. læse om det første spadestik til en ny Brugs på Orø, læse ø-runden fra årets repræsentantskabsmøde samt referat fra øbo-seminar om sydfynsk nationalpark og andre seminarer.

Ø-Posten nr. 134

I dette nummer kan du læse om Mariannes café på Aarø, om statens ø-tilskud til kommuner, færgepuljen til færgeinvesteringer, erhvervskonference og meget mere.

Ø-Posten nr. 133

Dette sommer-nummer byder bl.a. på historier fra ø-sammenslutningens generalforsamling, fra ø-kontaktudvalgets tur til Anholt og småøkursus på Vallekilde Højskole.

Ø-Posten nr. 132

Dette nummer af Ø-posten indeholder en længere sag om Folketingshøringen om de små øer, befolkningstal for 2009, indvielse af Fur Ø Arena, og meget mere.

Ø-Posten nr. 131

Dette april-nummer bringer som hovedhistorie en længere baggrundsartikel om Sammenslutningen af Danske Småøer og øerne i det hele taget. Som med fordel kan læses af deltagerne i Folketingshøringen om de små øer eller af nye øboere. Men derudover kan man også læse om den overståede generalforsamling i Småøernes Fødevarenetværk og meget mere.

Ø-Posten nr. 130

I dette marts-nummer kan der læses om de mange gode projekter, der har fået støtte,; om små-erhverv på Avernakø og Drejø og arbejde med udviklingsplaner på Hjarnø.

Ø-Posten nr. 129

I dette december-nummer kan der bl.a. læses om gedeavl på Avernakø, små erhvervsportrættter, finske ø-oplevelser og ø-runden fra repræsentantskabsmødet.

Ø-Posten nr. 128

I dette oktober-nummer kan der bl.a. læses om de sjællandske øers charmeoffensiv i København; om fortælle festival på Anholt, samt virksomhedsportræt, debat, mv.

Ø-Posten nr. 127

Juli-nummeret byder på historier fra generalforsamling og seminarer. Og færger og finansieringen af dem er også i dette nummer et vigtigt emne.

Ø-Posten nr. 126

Dette maj-nummer er et ekstra udvidet temanummer, hvor der sættes fokus på de 11 ø-skoler, der stadig lever på øerne. Men der er også meget andet læsestof, som befolkningstatistik fra øerne, årsmøde i Småøernes Aktionsgruppe, m.m.

Ø-Posten nr. 125

I dette 12-siders nummer kan der bl.a. læses om seminarer og kursus-tilbud, fordelingen af ø-støttemidler i 2007, o.m.a.

Ø-Posten nr. 124

I dette ekstra udvidede december-nummer kan der læses om repræsentantskabsmødet i Sammenslutningen af Danske Småøer, debat om forringelser i postbetjeningen af de små øer, om valget på øerne og meget andet.

Ø-Posten nr. 123

I novembernummeret af Ø-posten kan der læses en formandskommentar om kommunalpolitikeres forhold til ø-skoler, et debatindlæg om Svendborg kommunes forhold til Øhavets miljø, om Aarøs arbejde med at lave handlingsplan, og meget mere.

Ø-Posten nr. 122

I dette oktober-nummer af Ø-posten kan der bl.a. læses om småø-konference, energi-møde på Femø, ø-skoler, mv.