Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver et blad, ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbjedspartnere. Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 12-16 sider. ”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Læserundersøgelse:

Fra den d. 20. marts til den d. 20. april  2017 gennemførte vi en brugerundersøgelse af Ø-posten og dens læsere. Undersøgelsen var tilrettelagtaf sociologistuderende på Aalborg Universitet Jens Westerskov Andersen i samarbejde med Ø-sammenslutningen. Læs mere her (Pdf-fil)

Læs Ø-Posten her

Søg i Ø-posten

Jubilæumstillæg

Sammen med nr. 155 udkommer i andledningen af Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum et jubilæumstillæg med glimt fra de fire tiår.

Ø-Posten nr. 154

I dette nummer kan du læse om årets repræsentantskabsmøde i november, kommunalvalg på småøerne, nyt liv på Lyø skole og meget andet.

Ø-Posten nr. 153

I dette nummer kan du bland andet læse om årsmødet i den europæiske småø-organisation ESIN, Ministerbesøg på Omø og ny fordeling af færgemidlerne (§20-midler).

Ø-Posten nr. 152

I dette nummer kan du læse om de tre nye foldere med cykelkort for småøerne, om Ø-sammenslutningens nye målsætningsprogram og om Anholts skoleudveksling med Grønland - og meget mere.

Ø-Posten nr. 151

Læs om isbådssejlads, seminar om målsætningsprogram på Femø, socialt iværksætteri på småøerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 150

Julenumeret af Ø-posten byder på historie om ø-lejrskole, kulturnat i København, repræsentantskabsmøde 2012 og meget mere.

Ø-Posten nr. 149

I dette nummer kan du læse om Folketingets udvalgs tur til Limfjordsøerne, øspecialiteter og kulinariske oplevelser, de europæiske småøers årsmøde, seminar for bestyrelsesmedlemmer på Mandø og meget mere.

Ø-Posten nr. 148

I sommer-nummeret af Ø-posten kan du læse om forårets ø-dage, om årets generalforsamling på Agersø, om regentparrets ø-hop og meget mere.

Ø-Posten nr. 147

Maj-nummeret af Ø-posten er et temanummer om bosætning, der sætter fokus på ø-livet. Vi bringer et par tilflytterhistorier krydret med notitser fra småøerne om store og små begivenheder. Find småøerne på midteropslagets kort og læs om åben-ø dag på øerne.

Ø-Posten nr. 146

I årets første nummer af Ø-posten finder du en tilflytterhistorie fra Drejø og en invasion af spurveugler. Læs også om øerne i kommunerne, Tunø på Christiansborg, se hvilke projekter der fik støtte i 2011 - og meget andet.

Ø-Posten nr. 145

December nummeret af Ø-posten byder på tang, europæisk ungdomsudveksling og den traditionelle "Ø-runde" fra repræsentantskabsmødet. Se medlemmerne af det nye Folketingsudvalg for Småøer - og meget andet.

Ø-Posten nr. 144

I dette oktober-nummer kan der læses om skolesamarbjede i Irland, årsmøde i den europæiske ø-sammenslutning ESIN, øer på fødevaremarked i Sakskøbing, løb på småøerne og meget mere.

Ø-Posten nr. 143

I dette juli-nummer kan der læses om Ø-sammenslutningens generalforsamling på Lyø, om Folketingstur på Tunø, irsk-dansk ø-møde på Fejø og meget mere.

Ø-Posten nr. 142

I dette udvidede maj-juni nummer har vi inviteret de politiske partier til at skrive om deres ø-politik, og der kan bl.a. også læses om opgradering af internet på de små øer, befolkningstal og meget mere.

Ø-Posten nr. 141

I dette marts-nummer kan der læses om ministeriets færgerapport, Strynø saft, kommunekonference, nationalparksdebat, og meget mere.

Ø-Posten nr. 140

Læs om årets repræsentantskabsmøde, småø-producenter i Japan, ny Venø-færge, irsk-dansk ø-samarbejde og meget mere.

Ø-Posten nr. 139

I dette nummer kan der bl.a. læses om europæisk ø-møde på Sejerø, folketingsbesøg på Drejø og Skarø, samt meget mere.

Ø-Posten nr. 138

I dette juli nummer kan man bl.a. læse om årets generalforsamling på Hjarnø, den nyeste befolkningsstatistik, om den fredede ø, Nekselø, og meget mere.

Ø-Posten nr. 137

I dette maj-nummer kan du bl.a. læse om Strynø-families jordomrejse, glimt fra fødevarenetværkets generalforsamling, om regeringens nedprioritering af bredbånd til øer, indkaldelser til generalforsamlinger og meget mere.

Ø-Posten nr. 136

I dette februar-nummer kan du bl.a. læse om øhavets sidste fiskere, erhvervskonference på Strynø og div. indkaldelser til generalforsamlinger.