Afskedsreception for Dorthe Winther

Ved dette års generalforsamling takker Dorthe Winther af som formand for Sammenslutningen af Danske Småøer efter mange års tro tjeneste.

Dorthe har været i Ø-sammenslutningens bestyrelse i 21 år.
Fra 2001 som næstformand og fra 2010 som formand.

Bestyrelsen for Sammenslutningen af Danske Småøer vil derfor gerne invitere ø-boere og samarbejdspartnere til en afskedsreception.

Afskedsreceptionen finder sted i Odense lørdag den 27. august kl. 12.00 på:

Nelles Odense Teater
Jernbanegade 21
5000 Odense C

Tilmelding
Af praktiske årsager beder vi dig tilmelde dig inden onsdag den 17. august.
Skriv til sekretariatet på mail: sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller ring på telefon: 62 51 39 93.

Vi håber at se mange af jer til en hyggelig dag, hvor vi kan sige farvel og takke Dorthe for hendes store arbejdsindsats for småøerne.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Sammenslutningen af Danske Småøer

Dorthe Winther

Portræt af Dorthe Winther
Læs et portræt af Dorthe Winther på side 14- 15 i Ø-Posten nr. 179.
Portrættet blev skrevet i forbindelse med Dorthes 60 års dag.

Link til Ø-Posten nr. 179